Pages

3 Ekim 2012 Çarşamba

Kastamonu-Hisaraltı

ŞEYH ŞABAN-I VELİ HZ.Şa'ban-ı Veli Hz. 16. yüzyıl Osmanlı velilerindendir.Kastamonu vilayetinin Taşköprü kazâsında doğmuştur.Doğum tarihi kesin olarak belli değildir.
Küçük yaşlarda İstanbul'a giderek ;tefsir,hadis,fıkıh ilimlerini öğrendi.Zâhiri ilimlerde yetişmiş bir âlim olarak Kastamonu'ya dönerken,Bolu'da Hayreddin-i Tokâdi hz. uğradı.Tasavvufta üstâd olan Hayreddin-i Tokâdi,Halveti yolunun büyüklerindendi.Hayredin-i Tokâdi kendisini ziyaret eden bu kabiliyetli talebeyi bir müddet  memleketine göndermeyip yanında bıraktı.
Şa'bân-ı Veli senelerce Hayredin-i Tokâdi'ye hizmet etmekle şereflenip,teveccühlerine kavuştu.Hocasının himmeti bereketiyle kısa zamanda yetişerek tasavvuf yolunda yüksek derecelere kavuştu.Hocasının 1535(H.941) de vefatından sonra hâlifesi oldu.
Şa'bân-ı Veli, Kastamonu 'ya giderek halkı irşâda başladı.1568(H.976) senesinde hastalandı.Hastalığının son günlerinde talebelerini başına toplayarak ayrı ayrı nasihatlerde bulundu.Son nefesinde Kelime-i şehâdet getirerek vefât eyledi.Kastamonu'nun Hisaraltı civarındaki türbesine defnedildi.


ŞEYH ŞABAN-I VELİ VAKIF MÜZESİHiç yorum yok:

Yorum Gönder